Compra de bitllets antics!

Bitllets

A Numismàtica Universal comprem tot tipus de paper moneda o bitllets antics, ja siguin espanyols o estrangers de qualsevol època. Oferim taxacions gratuïtes i sense cap compromís. El valor del bitllet vindrà determinat sobretot pel tipus de bitllet, el seu estat de conservació (ja siguin imperfeccions físiques, brutícia, arrugues o d'altres tipus), l'època que es va imprimir o la llegibilitat d'aquest.

Bitllets del segle XX